Over Cool4ALS

Cool4ALS is een initiatief van Stichting Zoalsjan met als doel om geld te werven waarmee hulpmiddelen voor ALS-patiënten kunnen worden aangeschaft. Scholen en bedrijven kunnen deelnemen aan Cool4ALS. Cool4ALS is gekoppeld aan het sportevenement Holland4ALS, een ander initiatief van Stichting Zoalsjan. De deelnemers aan Cool4ALS kunnen sponsorgeld werven voor een team dat deelneemt aan Holland4ALS.

Het doel

Het ultieme doel, naast veel sportief plezier, is het realiseren van zoveel mogelijk fondsen ten behoeve van Stichting zoalsJan (www.zoalsjan.nl).

Wat is het prachtig wanneer wij met de opbrengsten van dit evenement ALS-patiënten aan middelen kunnen helpen.

Hulpmiddelen die het mogelijk maken om zolang mogelijk op een comfortabele manier thuis het leven zo veel mogelijk draaglijk te houden. Als gevolg van het grimmige verloop van ALS kunnen de behoeften van patiënten in zeer korte tijd veranderen. De bestaande infrastructuur kan aan deze snel veranderende vraag geen invulling geven, waardoor patiënten vaak te lang moeten wachten op hun hulpmiddelen. En wachten, dat is nou juist iets wat ALS patiënten zich niet kunnen veroorloven.