Cool4ALS

DOE MEE met de coolste actie voor ALS

Cool4ALS is een initiatief van Stichting Zoalsjan. De opbrengst komt dan ook ten goede aan deze stichting. Stichting Zoalsjan werft fondsen om ALS-patiënten te helpen met hulpmiddelen die zij nodig hebben om zolang mogelijk comfortabel in huiselijke kring te verblijven. Stichting zoalsjan is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Neem voor meer informatie zie www.zoalsjan.nl. Hier kunt u tevens een donatie doen.